Miljön är viktig för oss. Vi arbetar ständigt med att minska vår verksamhets miljöpåverkan. För att säkerställa att vi lever upp till alla krav på miljöområdet gällande biltvättar, arbetar vi med följande:

  • Egenkontroll program.
  • Tömning av slam- och oljeavskiljare minst två gånger per år och biltvätt.
  • Provtagning på utgående avloppsvatten en gång per år.
  • Årlig miljörapport till tillsynsmyndighet
  • Daglig kontroll av våra biltvättar
  • Journalföring
  • Alla kemikalier är biologiskt nedbrytbara

Genom att tvätta din bil på någon av våra biltvättar bidrar du aktivt till en bättre miljö.